Interview

Gisteren werden juf Natasja en juf Ilona geinterviewd voor het magazine van RPCZ. 
Zij willen een artikel schrijven rondom de verandering van ons onderwijsconcept.

Ook werden er twee leerlingen geinterviewd.