Onze school

De Stamperiusschool is een openbare school die toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid te maken naar godsdienst of levensovertuiging. 
Wij leven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en uiterst veelzijdig is. Wij willen samen met u als ouder/verzorger uw kind goed voorbereiden op hun latere functioneren in die veelzijdige en culturele maatschappij. Wij leren de kinderen te kiezen met respect voor de overtuiging van anderen. Daarbij houden zij rekening met de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden binnen onze samenleving.