Missie en visie

Missie


Onze missie is het leveren van modern en kwalitatief goed onderwijs op maat te realiseren in een veilige, toegankelijke school, waarbij de talenten die nodig zijn in de maatschappij van morgen, gestimuleerd en ontwikkeld worden.

Alle leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar om, met aandacht voor autonomie en authenticiteit, zodat onze leerlingen nu en later optimaal kunnen leren.

Visie


De school werkt doelgericht aan gepersonaliseerd leren. Hiermee stimuleren we kinderen met de modernste leermiddelen hun individuele talenten te ontwikkelen en cruciale vaardigheden te leren voor het leven in de wereld van morgen. 

 

Naast basale vaardigheden als lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie betreft dat onder meer:

  • Het analyseren, verwerken en presenteren van kennis op analoge en digitale wijze.
  • Creativiteit, originaliteit en flexibiliteit.
  • Kritisch denken en probleemoplossend handelen.
  • Communicatie en samenwerking, zowel in de echte als digitale wereld.
  • Digitale vaardigheden (Alle leerlingen en leerkrachten gebruiken een iPad).