Plusklas

Leerlingen van De Stamperiusschool kunnen, indien zij aan de toelatingsnormen voldoen, meedoen aan de bovenschoolse plusklas. Op een andere school van onze stichting kunnen leerlingen van de midden- en bovenbouw een dagdeel in de week les krijgen in het kader van meer- en hoofbegaafdheid.