Ouderbijdrage

De activiteitencommissie van de Stamperiusschool ondersteunt het onderwijsteam met diverse activiteiten rondom feestdagen, thema’s en jaarafsluiting.

Tijdens de jaarvergadering is vastgesteld dat de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage €22,50 per kind zal bedragen.

 

Deze bijdrage (onder vermelding van naam en groep van het kind) kan overgemaakt worden op bankrekening NL86 INGB 0008 2394 95

 

Ten name van:           Ouderraad Stamperiusschool

                                      I.G.J. v.d. Boschstraat 2H

                                      4475 AL  Wilhelminadorp