Opvang en peuterspeelzaal

Kibeo

De kinderen kunnen voor en na school opgevangen worden door medewerkers van Kibeo.
Deze opvang vindt plaats in een apart lokaal in het schoolgebouw.
Momenteel bieden we opvang aan op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.

Kibeo peuterspeelzaal
Op woensdag- en donderdagmorgen verzorgt Kibeo de peuteropvang op onze school.
Regelmatig vindt er samenwerking en uitwisseling plaats tussen de peutergroep en de kleuterklas. 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u hier klikken.