Voor- en naschoolse opvang

Kibeo

De kinderen kunnen voor en na school opgevangen worden door medewerkers van Kibeo.
Deze opvang vindt plaats in een apart lokaal in het schoolgebouw.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u hier klikken.