Onze groepen

Onderbouw: groep 1-2-3

In groep 1-2-3 werken we thematisch van vakantie tot vakantie. Thema’s die bijvoorbeeld al aan bod zijn geweest zijn: naar de dierentuin, tijd voor feest, kleurenmonster & wat komt er uit een ei? Het thema komt terug in de hoeken, tijdens de kringactiviteiten maar ook bij het buitenspelen en in de gymzaal.

Kinderen leren vooral van elkaar, maar ook met elkaar. In groep 1-2-3 worden veel

activiteiten aangeboden met bewegend leren. Jonge kinderen bewegen graag en veel en daar maken we gebruik van. Ook coöperatieve werkvormen worden tijdens de leeractiviteiten vaak ingezet, zodat het samen leren nog meer versterkt wordt en bovendien genieten kinderen hiervan. 

 

Aangezien een combinatiegroep 1-2-3 niet op elke school voorkomt hebben we er een kracht van gemaakt. De kinderen in groep 3 spelen daardoor ook nog in de hoeken. Want ja: in groep 3 ben je niet opeens klaar met spelen; sterker nog: het spel wordt alleen maar rijker met meer kennis! Zeker 1 keer in de week wordt er gespeeld maar als het kan zelfs vaker. 

De kleuters kunnen op hun beurt profiteren van het rekenaanbod en letteraanbod van groep 3. Sommigen vinden het erg leuk om actief mee te doen tijdens instructies. Uiteraard ieder op zijn eigen niveau. We vinden het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen binnen de groep, daarom is er ook veel aandacht voor sociale vaardigheden zoals luisteren naar elkaar, samenspelen, respect voor elkaar en nog veel meer.

Het lokaal van groep 1-2-3 is helemaal ingericht voor deze leeftijdsgroep, om te leren met elkaar en van elkaar in een veilige uitdagende leeromgeving.

 

 

 

Middenbouw: groep 4-5

Wij zijn groep 4-5. Samen leren, samen spelen staat bij ons centraal. Het lesgeven aan twee groepen zien wij niet als een belemmering, maar juist als een verrijking. Zo werken wij bij rekenen vaak aan hetzelfde doel, iedere groep op zijn eigen niveau. Hierdoor leren we veel van elkaar. Ook bij spelling hebben de kinderen vaak hetzelfde doel, alleen oefenen ze andere woorden. Hierdoor kunnen de jongere kinderen de kunst afkijken bij de oudere kinderen en leren de oudere kinderen goed coachen en uitleggen. Dit zorgt bij de oudere kinderen ervoor dat ze het geleerde beter onthouden.

 

Bewegend tijdens het leren en om te leren vinden wij belangrijk. Iedere dag zijn we bezig met coöperatief werken. 

Even ‘sneeuwballen’ bij een spellingles, een ‘zoek iemand die’ tijdens de rekenles, ‘ren je rot’ om de woordsoorten te oefenen of een escape room om de kinderen extra te motiveren om de opdrachten goed en snel te maken. Ook bewegen tussen het leren door doen we ook vaak, bijvoorbeeld een energizer om weer fris aan de volgende les te kunnen starten. 

 

Dat is wij doen in groep 4-5. Samen leren, samen bewegen, samen vormen wij een superklas!

 

 

Bovenbouw: groep 6-7-8

Klassenvergaderingen

In groep 6/7/8 wordt er hard gewerkt en dat wordt ook regelmatig beloond. We voeren wekelijks klassenvergaderingen en bespreken dan samen een klassendoel. Om dit doel te behalen hebben we een beloningssysteem. Als we 10 punten hebben verdiend is ons doel behaald en hebben we een klassenvergadering over ons nieuwe doel.

EDI

Instructielessen worden zoveel mogelijk via de methode van EDI gegeven. De juf doet voor, dan oefenen we met de juf, dan oefenen we met klasgenoten en daarna oefenen we zelfstandig. 
De kinderen gebruiken een wisbordje. Je moet met hele zinnen antwoorden en je mag geen vingers opsteken, want de juf gebruikt beurtstokjes. 
Daarnaast worden er regelmatig coöperatieve werkvormen ingezet.

Niveau

We krijgen ook allemaal op onze eigen niveau les. Er wordt gekeken naar jouw persoonlijke doelen. A.d.h.v. die doelen bespreek je in een coachgesprek welke opdrachten je moet maken. Voor rekenen hebben we bijvoorbeeld een planner, zodat je per lesdoel weet wat je moet oefenen.

Moestuin

Naast ons lokaal hebben we een eigen moestuin buiten en die mogen wij verzorgen.

Breingeheim

In groep 7/8 krijgen leren we leren m.b.v. Breingeheim. We leren hoe we huiswerk moeten inplannen en hoe je grote stukken tekst voor een toets kunt leren. We maken samenvattingen en mindmaps. In de klas hebben we een ook een weekplanner hangen.

Tosti

In groep 6/7/8 hebben we ook een tosti rooster. Ieder groepje leerlingen mag één keer in de week een tosti maken.

Stoplicht

We werken ook met blokjes. De groene stip betekent dat je iets mag vragen en een rode stip betekent dat je elkaar niet mag storen en je hebt een vraagteken voor als je een vraag hebt aan de juf.