Binnen ons schoolgebouw werken wij samen met Kibeo als externe partner. Kibeo verzorgt de naschoolse opvang en peutergroep.

Momenteel is er naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag.
De peutergroep komt bij elkaar op woensdag- en donderdagochtend. Regelmatig vindt er samenwerking en uitwisseling plaats tussen de peutergroep en onze kleuterklas. 

Aanmelden bij Kibeo

Wilt u uw kind aanmelden voor de BSO of peutergroep op onze locatie?