Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Dit geldt voor (bijna) 4 jarigen, maar ook voor oudere kinderen die bvb vastlopen op hun huidige school.

Voor een rondleiding kunt u contact opnemen met Natasja v Dijke via tel. 0113-214521, stamperiusschool@alberoscholen.nl of via de pagina Kennismaken. U ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gaat via een (digitaal) inschrijfformulier. Deze ontvangt u na het kennismakingsgesprek via de mail, of, indien gewenst, op papier via de directeur.

Wennen en instromen op onze school

Indien u uw zoon of dochter aangemeld heeft voor onze school, en hij/zij dus bijna 4 jaar wordt, mag het een aantal dagdelen komen wennen op onze school. De leerkracht zal hierover contact opnemen met u als ouder en samen wordt afgestemd wanneer en hoe lang het kind komt.  Op deze manier leert het kind rustig aan kennis te maken met de school, klas, leerlingen en de juf. 

Wilt u uw zoon of dochter laten overstappen van school? Dan is het ook mogelijk om uw kind enkele dagen mee te laten draaien in de mogelijk toekomstige klas.