Identiteit

De Stamperiusschool is een openbare school. Een school die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht welke geloofsovertuiging.