Identiteit

De Stamperiusschool is een openbare school. Een school die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht welke geloofsovertuiging.
Onze school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en we leren hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. 

Dit komt terug bij de zaakvakken en lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast bieden wij lessen godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs aan. Deze vakken worden door een externe 1x per week gegeven. Ouders kunnen jaarlijks een keuze maken voor 1 van de 2 vakken waar hun kind aan deelneemt.