Onderwijs

De inrichting van de school

De leerlingen zijn verdeeld in 3 stamgroepen:

- Stamgroep A (= groep 1-2-3)

- Stamgroep B (= groep 4-5-6)

- Stamgroep C (= groep 7-8)

 

De school heeft de volgende ruimtes tot de beschikking:
- Drie klaslokalen (ateliers)

- Een stilteplein (grote hal)
- Klein tussenlokaal

- Kibeo lokaal (peuterspeelzaal en VSO/BSO)

Werken met coaches en specialisten


Elke stamgroep heeft een of meerdere vaste stamgroepcoaches. Deze stamgroepcoach opent en sluit de dag met de groep en is verantwoordelijk voor:

- Technisch leeslessen
- Begrijpend lezen lessen

- Sociaal- emotionele ontwikkelingslessen
- Creatieve vakken als crea, tekenen en muziek

- Wereldoriënterende vakken en verkeer
- Bewegingsonderwijs

- EHBO en Engels (stamgroep 7-8)

 

Leerkrachten noemen we specialisten:
- Taalspecialist
- Spellingspecialist

 

In de ochtenden geven de specialisten in het betreffende atelier instructielessen aan alle leerlingen van groep (3) 4 t/m 8. 

Ook zijn er een vakleerkrachten voor Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch vormingsonderwijs (HVO). 

Individueel Ontwikkel Plan


We willen leerlingen leerstof aanbieden die is afgestemd op hun eigen ontwikkelingsniveau. Daarom krijgt elke leerling 3 maal per jaar een individueel ontwikkelingsplan (IOP).

Hierin staan de leerdoelen voor een periode van ca. 13 weken waarover de leerling instructie krijgt en die de leerling inoefent. Deze doelen worden tussentijds na ca. 6 weken door de leerkracht geëvalueerd met de leerling.

 

Deze leerdoelen zijn gebaseerd op de volgende stap in de ontwikkeling van uw kind per deelgebied.

 

Om deze mate van gepersonaliseerd leren mogelijk te maken, beschikt elke leerling over een eigen iPad met daarop de applicaties die hij/zij nodig heeft om zijn leerdoelen te bereiken. 

Het werken in de kleutergroepen


In de groepen 1 en 2 worden altijd  lessen gegeven over een bepaald thema.

In de ochtend vinden er kringactiviteiten met taal en rekenen rondom dit thema plaats.

Aansluitend motorische werkopdrachten met knutselmaterialen en ontwikkelingsmateriaal.

 

Per ochtend wordt er ook 15 minuten geleerd d.m.v. leerspellen op de iPad.

Daarnaast mogen kinderen iedere maandagochtend foto's op de iPad laten zien van het afgelopen weekend.

 

Iedere ochtend en middag spelen de kleuters buiten. Daarnaast is er 's middags: ruimte voor vrije keus in allerlei hoeken.

Gebruik van de iPad

Alle leerlingen van onze school hebben een iPad tot hun beschikking. Op de iPad worden door de leerkrachten apps gezet waarmee de leerlingen kunnen werken. 

Na instructiemomenten in de ateliers, wordt regelmatig de iPad ingezet. 

Daarnaast gebruiken de leerlingen de iPad tijdens het werken aan hun eigen leerdoelen in de klas of op het stilteplein. 

Omdat de leerlingen de iPad ook mee naar huis mogen nemen, kunnen zij ook daar verder werken aan hun eigen leerdoelen of voor het maken van presentaties.