Onderwijs

De inrichting van de school

De leerlingen zijn verdeeld in 3 groepen:

- Groep 1-2-3

- Groep 4-5-6

- Groep 7-8

 

De school heeft de volgende ruimtes tot de beschikking:
- Drie klaslokalen 
- Een leerplein (grote hal)
- Klein tussenlokaal
- Kibeo lokaal (peuterspeelzaal en VSO/BSO)
- De bieb op school (dBos): het leespunt van de Zeeuwse bibliotheek (iedere donderdagmiddag geopend)

Individueel Ontwikkel Plan


We willen leerlingen leerstof aanbieden die is afgestemd op hun eigen ontwikkelingsniveau. Daarom krijgt elke leerling 3 maal per jaar een individueel ontwikkelingsplan (IOP).

Hierin staan de leerdoelen voor een periode van ca. 13 weken waarover de leerling instructie krijgt en die de leerling inoefent. Deze doelen worden tussentijds na ca. 6 weken door de leerkracht geëvalueerd met de leerling.

 

Deze leerdoelen zijn gebaseerd op de volgende stap in de ontwikkeling van uw kind per deelgebied.

 

Om deze mate van gepersonaliseerd leren mogelijk te maken, beschikt elke leerling over een eigen iPad met daarop de applicaties die hij/zij nodig heeft om zijn leerdoelen te bereiken. 

Het werken in de kleutergroepen


In de groepen 1 en 2 worden altijd  lessen gegeven over een bepaald thema.

In de ochtend vinden er kringactiviteiten met taal en rekenen rondom dit thema plaats.

Aansluitend motorische werkopdrachten met knutselmaterialen en ontwikkelingsmateriaal.

 

Per ochtend wordt er ook 15 minuten geleerd d.m.v. leerspellen op de iPad.

Daarnaast mogen kinderen iedere maandagochtend foto's op de iPad laten zien van het afgelopen weekend.

 

Iedere ochtend en middag spelen de kleuters buiten. Daarnaast is er 's middags: ruimte voor vrije keus in allerlei hoeken.

Gebruik van een chromebook of iPad

Alle leerlingen van onze school hebben een device tot hun beschikking. 

Door een betalingsovereenkomst is dit device na maximaal 3 jaar eigendom van de ouders. Ouders betalen uiteindelijk de helft van de aanschafwaarde, school de andere helft. Het device mag altijd mee naar huis genomen worden zodat het leren thuis verder kan gaan. 
De leerlingen krijgen van de school een geschikte hoes. 
Ouders moeten zelf een koptelefoon en muis aanschaffen. 

Tijdens de lessen wordt het device met regelmaat ingezet (denk aan de digitale methodes).