Veiligheid rondom de school

Deurbeleid

Voor de veiligheid van onze leerlingen, sluiten we tijdens schooltijd onze deuren. Bezoekers zullen daarom altijd moeten aanbellen. 
Ook is ons schoolplein rondom afgesloten met een hek. Zo kunnen (onderbouw)leerlingen niet wegglopen van ons plein. 

Rookvrije school

Algemeen
Albero heeft rookvrije scholen. Dit betekent dat roken in de schoolgebouwen en op het schoolplein niet is toegestaan. 


Op de scholen
Het is voor leerlingen verboden om te roken en om alcohol te nuttigen op school. In de schoolgebouwen en op de schoolpleinen is roken verboden. Voor volwassenen geldt dat roken verboden is in aanwezigheid van leerlingen. Wanneer men toch wil roken, zal dit op een plek dienen te gebeuren, waar leerlingen dit niet kunnen zien en die buiten de rookvrije ruimte valt.

Protocol sociale veiligheid

Klik hier voor ons protocol m.b.t. de sociale veiligheid van de leerlingen. 

Protocol schorsing en verwijdering

Wij zijn wettelijk verplicht om met ouders te communiceren over onze aanpak als schorsing en verwijdering van kinderen onverhoopt nodig blijkt. Gelukkig gaat het om zeer incidentele situaties die we te allen tijde graag willen voorkomen.

Klik hier voor het protocol schorsing en verwijdering van Albero.