Aanmelden

Wilt u uw zoon(s)/dochter(s) aanmelden voor onze school? Dat is mogelijk door het inschrijfformulier in te vullen en af te geven bij ons op school. 

Heeft u een gescheiden gezin, dan moet ook dit extra inschrijfformulier ingevuld worden.