Voor ouders

Op de Stamperiusschool vinden we samenwerking met ouders belangrijk. Die samenwerking onderhouden we op verschillende manieren: als gesprekspartner over de ontwikkeling van het kind, als lid van de activiteitencommissie, lid van de medezeggenschapsraad, lid van de klankbordgroep, hulpouder in de klas en als hulp/deskundige bij het geven van workshops.

Onze ervaring is dat wanneer de driehoek school-ouder-kind sterk is, dit de ontwikkeling van kinderen op alle manieren positief beinvloedt!