Voor ouders

Op de Stamperiusschool vinden we samenwerking met ouders belangrijk. Ouders worden niet alleen betrokken bij de ontwikkeling van zijn/haar kind, maar ook op veelal andere manieren: als lid van de activiteitencommissie, lid van de medezeggenschapsraad, lid van de klankbordgroep, hulpouder in de klas en als hulp/deskundige bij het geven van workshops.