Activiteitencommissie

Activiteitencommissie (AC)


De AC bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders. Zij ondersteunen het onderwijsteam met het voorbereiden en organiseren van diverse activiteiten rondom feestdagen en schoolactiviteiten. Jaarlijks vergaderen zij ongeveer vijf keer, tussentijds sluiten de ouders aan bij werkgroep momenten van de verschillende activiteiten. Als school zijn wij heel blij met deze hulp. Samen zorgen wij voor gezellige activiteiten voor alle kinderen.

Deze activiteiten kunnen we betalen door de vrijwillige ouderbijdrage. Het geld wordt besteed aan de viering, eten en drinken, workshops en presentjes voor de kinderen. Aan het begin van ieder schooljaar wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Momenteel bedraagt de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage €22,50 per kind en wordt via Schoolkassa uitgezet. 

De begroting, in- en uitkomsten worden jaarlijks bekeken door de MR. Eventuele adviezen van de MR worden door de AC verwerkt. De penningmeester van de AC, voert met een ouderlid van de MR de jaarlijkse kascontrole uit. 

Wilt u zich aanmelden als lid van de AC? Dat kan! Stuur een mailtje naar stamperiusschool@alberoscholen.nl