Activiteitencommissie

Activiteitencommissie (AC)


De activiteitencommissie ondersteunt het onderwijsteam met diverse activiteiten rondom feestdagen, thema’s en jaarafsluitingen. 

Aan het begin van ieder schooljaar, wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Indien de AC van mening is dat deze gewijzigd moet worden, wordt er advies en instemming gevraagd aan de MR. Na instemming van de oudergeleding van de MR, wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Momenteel bedraagt de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage €22,50 per kind.

Deze bijdrage wordt in september via schoolkassa uitgezet. Ouders kunnen deze in 1x betalen maar hebben ook de keuze dat in 2 termijnen te doen. 

De begroting, in- en uitkomsten worden jaarlijks bekeken door de MR. Eventuele adviezen van de MR worden door de AC verwerkt. De penningmeester van de AC, voert met een ouderlid van de MR de jaarlijkse kascontrole uit. 

Wilt u zich aanmelden als lid van de AC? Dat kan! Stuur een mailtje naar stamperiusschool@alberoscholen.nl