Activiteitencommissie

Activiteitencommissie (AC)


De activiteitencommissie ondersteunt het onderwijsteam met diverse activiteiten rondom feestdagen, thema’s en jaarafsluitingen. 
Aan het begin van ieder schooljaar, wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Indien de AC van mening is dat deze gewijzigd moet worden, wordt er advies en instemming gevraagd aan de MR. Na instemming van de oudergeleding van de MR, wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Momenteel bedraagt de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage €22,50 per kind.

Deze bijdrage wordt in september via schoolkassa uitgezet. Ouders kunnen deze in 1x betalen maar hebben ook de keuze dat in 2 termijnen te doen. 

De begroting, in- en uitkomsten worden jaarlijks bekeken door de MR. Eventuele adviezen van de MR worden door de AC verwerkt. De penningmeester van de AC, voert met een ouderlid van de MR de jaarlijkse kascontrole uit. 

Workshops


Ouders spelen op De Stamperiusschool een belangrijke rol. Zij zijn niet alleen mede verantwoordelijk voor het leerproces van hun kinderen, maar worden ook gevraagd een bijdragen te leveren die samenhangt met hun beroep, hobby’s, herkomst en/of levenservaring. Dat kan bijvoorbeeld door het geven van workshops.

Ook wordt de omgeving bij de school betrokken. Dat kunnen bedrijven, organisaties of personen zijn.