Gezond gedrag

Onder gezond gedrag worden allerlei onderwerpen verstaan, te noemen:
-Gezonde voeding
-Beweging
-Seksuele ontwikkeling en relaties
-Mediawijsheid

Als school besteden we op verschillende manieren aandacht aan deze onderwerpen.
Dat doen wij op de volgende manieren:

Gezonde voeding
We stimuleren leerlingen gezonde pauzesnacks mee te laten nemen. Om dit extra te bevorderen, houden we iedere woensdag en donderdag groente- & fruitdagen. In de periode november-april ontvangen we hiervoor schoolfruit wat we uitdelen aan de leerlingen. Buitenom deze periode moeten ouders hier zelf voor zorgen.

Beweging
Iedere groep krijgt één gymles per week aangeboden. Naast deze gymles zetten we bewegend- en buiten leren tijdens onze lessen in. 

Seksuele ontwikkeling en relaties
De ontwikkeling van het menselijk lichaam komt binnen de leerlijn natuur jaarlijks terug in iedere jaargroep.
Tijdens de week van de lentekriebels wordt er extra aandacht aan besteed. 
Ook wordt er tijdens onze lessen sociaal-emotionele lessen (Kwink) aandacht besteed aan relaties. 

Mediawijsheid
Het gebruik van devices, internet en social media is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Vanaf groep 1 leren we de kinderen goed gebruik te maken van computers (chromebooks) en internet. Vanaf de middenbouw schenken we al aandacht aan het gebruik van social media. Er worden gastlessen verzorgd vanuit 1NUL1 preventie en leerlingen van de bovenbouw doen mee aan de week van de mediawijsheid.
Daarnaast werken we met een methode voor digitale geletterdheid.