Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

 

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op De Stamperiusschool. De raad heeft daarvoor ongeveer 6x per jaar overleg (met de directie). Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs en de wijze waarop ouders meehelpen op school.

 

De MR heeft:
– Recht van initiatief
– Adviesrecht
– Instemmingsrecht

De vergaderingen zijn openbaar. Indien u zich zorgen maakt om zaken die op school spelen of vragen heeft met betrekking tot bovenstaande, dan is het raadzaam de MR hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan per brief of e-mail naar de secretaris. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en door belangstellenden te bezoeken.

 

Onze MR-leden zijn:

Voorzitter: Denny Hoogstraate (oudergeleding)

Secretaris: Sandra de Kok (personeelsgeleding)

Leden: Christina Hoffmann (oudergeleding)

Leden: Sanne van der Veen (personeelsgeleding)

 

U kunt onze MR bereiken door ze persoonlijk aan te spreken en/of te mailen naar mrstamperiusschool@alberoscholen.nl

Belangrijke documenten MR

Klik hier voor het jaarverslag 2019-2020.