Ouderbetrokkenheid

Ouderraad (OR)


De ouderraad stimuleert de deelname van ouders bij diverse activiteiten. De ouderraad is actief betrokken bij de organisatie van o.a. de Sinterklaas- en Kerstviering, het Paasfeest en de Koningsspelen. 

Bovendien ondersteunen de OR-leden de leerkrachten en leerlingen daar waar nodig. Elke stamgroep heeft zogenaamde klassenouders, die helpen bij klassenactiviteiten of zorgen dat er hulp georganiseerd wordt. 

Workshops


Ouders spelen op De Stamperiusschool een belangrijke rol. Zij zijn niet alleen mede verantwoordelijk voor het leerproces van hun kinderen, maar worden ook gevraagd een bijdragen te leveren die samenhangt met hun beroep, hobby’s, herkomst en/of levenservaring. Dat kan bijvoorbeeld door het geven van workshops.

Ook wordt de omgeving bij de school betrokken. Dat kunnen bedrijven, organisaties of personen zijn.

Er wordt ook samenwerking gezocht met de ouderen in het dorp middels het dorpshuis.