Ouderbetrokkenheid

Activiteitencommissie (AC)


De activiteitencommissie stimuleert de deelname van ouders bij diverse activiteiten. De AC is actief betrokken bij de organisatie van o.a. de Sinterklaas- en Kerstviering, het Paasfeest en de Koningsspelen. Bovendien assisteren zij de leerkrachten bij de organisatie van de musical, het afscheid van groep 8 etc. 

Workshops


Ouders spelen op De Stamperiusschool een belangrijke rol. Zij zijn niet alleen mede verantwoordelijk voor het leerproces van hun kinderen, maar worden ook gevraagd een bijdragen te leveren die samenhangt met hun beroep, hobby’s, herkomst en/of levenservaring. Dat kan bijvoorbeeld door het geven van workshops.

Ook wordt de omgeving bij de school betrokken. Dat kunnen bedrijven, organisaties of personen zijn.