Protocollen en formulieren

Hieronder vindt u belangrijke documenten met betrekking tot onze school.


Schoolplan


Klik hier voor het schoolplan 2019-2023.

 

Verlofaanvraag

 

Klik hier voor de brochure 'Bureau leerplicht'.

Klik hier voor het formulier 'Verlofaanvraag'.

Klik hier voor het formulier 'Werkgeversverklaring'. 

 

Divers

 

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

 

Klik hier voor informatie rondom Informatiebeveiliging en Privacy (IBP).

 

Klik hier voor het protocol schorsing en verwijdering.