Schoolvakanties en -tijden

Vakantierooster en vrije dagen

 Herfstvakantie           15 oktober t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie              24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie      4 maart t/m 8 maart 2019
Goede vrijdag             19 april 2019
2e Paasdag                  22 april 2019
Meivakantie                22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsdag        30 mei en 31 mei 2019
2e Pinksterdag           10 juni 2019
Zomervakantie           8 juli t/m 16 augustus 2019

 

Vrije vrijdagen groep 1/2

Vrijdag 21 september 2018
Vrijdag 12 oktober 2018 
Vrijdag 30 november 2018
Vrijdag 21 december 2018
Vrijdag 25 januari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Vrijdag 29 maart 2019
Vrijdag 24 mei 2019 
Vrijdag 28 juni 2019
Vrijdag 5 juli 2019

 

Studiedagen

5 november 2018
7 januari 2019

11 juni 2019

Schooltijden
Vanaf 8.10 uur mogen ouders en leerlingen naar binnen.

Om 8.24 uur starten de lessen. 

Om 14.00 uur zijn de kinderen vrij.