Ziekmelden en verlof

Wat te doen bij ziekte van uw kind?

 

Als uw kind door ziekte of om een andere reden niet in staat is naar school te gaan, geeft u dat dan tijdig voor schooltijd door.

Wanneer een leerkracht een kind mist en tot een half uur na aanvangstijd nog geen bericht daarover heeft ontvangen, informeert hij/zij eventueel bij een broertje of zusje of belt u op.

In het kader van de wet infectieziekten kunt u bij het ziek melden van uw kind gevraagd worden naar de klachten van uw zieke kind.

 

We verzoeken u om bezoeken aan dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. 

Verzuim

 

Verlofaanvragen kunt u aanvragen middels het invullen van deze bijlage en indienen bij de directie.

Bij ongeoorloofd verzuim, maken wij melding bij de leerplichtamtenaar.